سطحمتوسط و بالاتر
لهجهبریتانیایی

در این مجموعه از دروس که بر مبنای برنامه BBC One-minute World News تهیه شده به آموزش کلمات و عبارت های پرکاربرد در اخبار انگلیسی می پردازیم. به دو دلیل استفاده از این برنامه برای آموزش انتخاب شده است؛ اول کوتاه بودن که امکان مرور و تکرار فراوان در هر شرایطی را فراهم می کند و دوم فرمت استاندارد اخبار بی بی سی که بدون شک یکی از بهترین منابع برای یادگیری اصطلاح های خبری در زبان انگلیسی ست. علاوه بر موارد یاد شده، لهجه استاندارد و روانی که در این برنامه ها استفاده می شود برای تقویت تلفظ و افزایش کیفیت لهجه نیز بسیار مفید است.

عبارت های هدف

_
Leading pro-democracy campaigners:

این عبارت از چند کلمه مهم تشکیل شده که به ترتیب هر یک را بررسی می کنیم. کلمه Lead به معنای رهبری کردن است که در اینجا به شکل مصدر آن یعنی Leading به معنای پیشرو ترجمه می شود. پیشوند Pro که در کلمات بی شماری به کار می رود و معانی متفاوتی هم دارد در این مثال به معنای طرفدار یا خواهان است و در کنار کلمه Democracy به معنای خواهان دموکراسی یا طرفدار دموکراسی است. کلمه آخر هم Campaigner است که معمولا در موضوعات خبری به معنای مبارز یا فعال انتخاباتی ست. به عملی که در آن شخص، اشخاص و یا سازمانی برای رسیدن به هدفی مشخص اقدام به برگزاری و مدیریت رشته ی منظمی از تبلیغات و اطلاع رسانی می کند Campaign گفته می شود. در این بخش از خبر از هفت نفر از فعالان پیشروی دموکراسی خواهی یا طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ صحبت می شود.

مثال:

One of Hong Kong’s leading prodemocracy campaigners, the founding chairman of the Democratic Party, Martin Lee, says China is violating the constitution of Hong Kong and talks are “meaningless” unless Hong Kong’s chief executive is allowed by Beijing to make concessions.

 

Convict: to decide and state officially in court that somebody is guilty of a crime

کلمه Convict به معنی گناهکار شناخته شدن شخصی در دادگاه است که در اینجا به شکل فعل به کار رفته است. در حالت اسم این کلمه اشاره به شخصی دارد که در دادگاه گناهکار شناخته شده و به زندان انداخته می شود.

مثال:

He was convicted of fraud.

 

Unlawful assembly:

کلمه Law به معنای قانون، زمانی که در کنار پسوند ful قرار می گیرد معنای قانونی را به دست می دهد. در اینجا پیشوند منفی ساز Un باعث می شود که این حالت شکل منفی آن به معنای غیرقانونی را داشته باشد. اما کلمه Assembly که چندین معنی دارد در اینجا به معنی مجمع، انجمن یا مجلس آمده است. این بخش از خبر اشاره دارد به مجمعی که جمعی از فعالان خواهان دموکراسی هنگ کنگ برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی این کشور تشکیل داده اند که دولت چین آن را غیرقانونی خوانده است.

مثال:

The detained opposition leaders were later charged with unlawful assembly and released on bail.

 

Demonstration: a public meeting or a march at which people show that they are protesting against or supporting somebody/something

کلمه Demonstration به معنی تظاهرات است که این تظاهرات می تواند برای اعتراض و یا حمایت از شخص، اشخاص، قانون و … باشد.

مثال:

There have been mass demonstrations in support of the exiled leader.

 

Tycoon: a person who is successful in business or industry and has become rich and powerful

کلمه Tycoon اشاره به شخصی دارد که در عرصه تجارت، اقتصاد، صنعت و … دارای سرمایه و نفوذ فراوانی ست. از این کلمه در عبارت هایی همچون :

Business/property/media/newspaper tycoon

استفاده می شود. در فارسی معمولا از غول برای بیان این منظور استفاده می شود. مانند غول بازار املاک، غول صنعت رسانه و …

مثال:

Speaking in March, his aides said the oil tycoon was determined to go ahead with the case and had “nothing to hide”.

 

Veteran politician:

قطعا با کلمه Politician به معنای سیاست مدار آشنا هستید. کلمه مورد نظر در این عبارت Veteran است. این کلمه به معنای کسی ست که در زمینه ای دارای تجارب فراوان است و مدت زمان بسیاری را در آن گذرانده است. همچنین زمانی که به عنوان اسم استفاده می شود به معنی سرباز یا شخصی که در یکی از نیروهای مسلح مشغول به خدمت بوده و حالا دیگر عضو آن نیرو نیست (کهنه سرباز) به کار می رود. در اینجا در کنار کلمه Politician به معنای سیاست مدار کهنه کار است.

مثال:

Mr. Kufuor, a British-trained lawyer and veteran politician, won 48.4 percentt of the vote.

 

An unauthorized march:

کلمه Authorized به معنای چیزی ست که دارای تایید یا مجوز رسمی است. در اینجا و زمانی که با پسوند منفی ساز Un (که پیشتر با آن آشنا شدیم) استفاده می شود به معنی بدون مجوز یا غیررسمی است. کلمه March نیز زمانی به کار می رود که گروهی از مردم در خیابان از محلی به محل دیگر راهپیمایی می کنند که این راهپیمایی معمولا برای نشان دادن اعتراض یا بیان نظرات شان است. در این بخش از خبر این عبارت به معنای تظاهرات غیرقانونی (بدون مجوز رسمی دولتی) است.

مثال:

On Saturday night, a Moscow judge ordered him to serve five days in jail for holding an unauthorized march.

 

Plunge in/into something: to experience something unpleasant

این Phrasal verb معنای مختلفی دارد اما در اینجا به معنی تجربه اتفاقی سخت است. اشاره به این دارد که فرانسه از موج جدیدی از ویروس کرونا رنج می برد.

مثال:

The country plunged deeper into recession.

 

Non-essential shops:

کلمه Essential به معنای ضروری، واجب یا اساسی است و در این مثال با پیشوند منفی ساز Non به کار رفته است که معنی کلمه را به غیرضروری یا غیراساسی تغییر می دهد. در اینجا اشاره به مشاغل غیرضروری دارد. از پسوند Non در کلمه و عبارت هایی همچون :

Nonsense

Non-fiction

Non-alcoholic

Non-profit-making

Non-committally

توجه داشته باشید که معمولا این پیشوند در انگلیسی بریتانیایی (British English) با علامت  (Hyphen) به کار می رود و در انگلیسی امریکایی (North American English) بدون آن استفاده می شود.

مثال:

Longer opening hours in England will help people return to our high streets safely when non-essential shops re-open from 12 April at the earliest.

 

Monthly high:

این عبارت ساده در اینجا به معنی بالاترین نرخ در ماه است. کلمه Monthly به معنای ماهیانه است و در این بخش خبر اشاره به بالاترین آمار مرگ و میر کرونا در یک ماه در برزیل دارد.

مثال:

The value of building projects under way in October reached $922 billion, a monthly high.

 

Surge: a sudden increase in the amount or number of something

کلمه Surge که در اینجا در شکل اسم به کار رفته است اشاره به افزایش شدید مقدار یا تعداد چیزی دارد که در مثال خبری افزایش شدید آمار مرگ و میر کروناست.

مثال:

We are having trouble keeping up with the recent surge in demand.

 

At the point of collapse:

کلمه Collapse به معنای فروپاشی، اضمحلال، سقوط و معانی ای از این دست است و در کنار عبارت At the point of که به معنی در نقطه ی … است معنی در نقطه سقوط را می دهد که در فارسی عبارت های بسیار متنوعی را می توانیم جایگزین آن کنیم. مانند:

در شرف فروپاشی یا سقوط، در یک قدمی ویرانی، در سراشیبی سقوط و …

دقت کنید که هدف از ترجمه رسیدن به معنی کلمه به کلمه نیست و هدف پیدا کردن بهترین جایگزین است. از این رو عبارت هایی که عنوان می شود ممکن است معنی به اصطلاح نعل به نعل جمله نباشد اما معنی درست آن را منتقل می کنند.

مثال:

On one accounting measure, the combined shortfall in BHS’s two schemes was £۵۷۱m at the point of collapse.

دریافت فایل

_

پس از مطالعه دقیق و کامل درس پیشنهاد می شود که برای مدت حداقل یک هفته موارد آموزشی را در دوره های زمانی مختلف مرور کنید. برای این منظور می توانید از فایل صوتی درس در کنار توضیحات آن که در قابل پی دی اف در دسترس شما قرار دارد استفاده کنید. با رعایت این نکات در مدت زمانی کوتاه بر موارد آموزشی درس مسلط خواهید شد.

BBC News – Lesson 2

دروس مشابه

_

فصل اول از دوره آموزشی انگلیسی با اخبار شامل ۱۵۰ درس، مشابه آنچه که در این صفحه مشاهده می کنید است که همگی بر مبنای برنامه BBC One-minute World News از شبکه جهانی بی بی سی انگلیسی آماده شده و بیش از ۳۰ درس آن به صورت رایگان در اختیار زبان آموزان قرار دارد. در صورتی که به این سبک از آموزش علاقه مند هستید می توانید در این دوره شرکت کرده و از مطالب آن استفاده لازم را ببرید. دقت کنید که با یک بار شرکت در این دوره به صورت دائمی به این دوره و فصل هایی که در آینده به آن اضافه می شود دسترسی خواهید داشت.

اخبار انگلیسی – انگلیسی از طریق اخبار با آموزشی اخبار انگلیسی بی بی سی

آرشیو

_

درسی که مشاهده کردید بخشی از فصل اول دوره آموزشی انگلیسی با اخبار است که بیش از ۳۰ درس آن به صورت رایگان در اختیار زبان آموزان قرار دارد. برای دسترسی به آرشیو دروس رایگان این مجموعه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

اخبار انگلیسی - انگلیسی از طریق اخبار

منابع
_

در تهیه این مجموعه آموزشی از برنامه BBC One-Minute World News بهره برده ام و برای معانی و مثال ها نیز از دیکشنری ها و موتورهای جستجوی زیر کمک گرفته شده است. در تعداد بسیار کمی از موارد و زمانی که معنی یا مثال مناسبی در هیچ یک از منابع زیر نیافته ام از دیکشنری های مک میلان، کالینز و وبستر نیز استفاده شده است.

Oxford Learner’s Dictionary

Longman Dictionary of Contemporary English

Cambridge Dictionary

Aryanpour English to Persian Dictionary

Ludwig

حمایت
_

در صورتی که از مطالب این سایت استفاده کرده و رضایت دارید می توانید با معرفی آن به دیگران قدم بزرگی برای هر چه بیشتر دیده شدن و تداوم تولید محتوای آن بردارید. در کنار سایت، همچنین همراهی در یوتیوب نیز راه دیگری برای حمایت و دلگرمی من در ادامه این مسیر است

دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *